ДГ "Снежанка"

Детска градина в с. Крумово, общ. Родипи

Детска градина "Снежанка" се намира в село Крумово, Община Родопи.

В детската градина като база за образование на децата ние ползваме програмните материали на утвърдени издателства и образователни програми.

Те са ни от полза при организирането и провеждане на всяка ситуация с насоченост към детската подготовка за училище. Ние активно въвеждаме и иновационни образователни техники свързани с интерактивното обучение.

Наша основна цел е да бъде достигната оптимална самостоятелност и творчество на децата в процеса на тяхното участие, в различините образователни дейности.

 

 

 

 

Актуални новини и събития