ДГ "Снежанка"
Детска градина в с. Крумово, общ. Родипи

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2023 г. ДО 31.05.2024 г.

ПЪРВА ГРУПА

ДГ " СНЕЖАНКА "

    7.00 - 8.30   Прием на децата / сутришно раздвижване, дейност по избор, дейности организирани от детския учител /

    8.30 - 9.15   Закуска / разговори, игри, ритуали, поздрав и др. /

    9.15 - 10.00  ОФПВ и ДФПВ - Педагогически ситуации, подвижни игри, дейности по интереси, творчески игри и др.

   10.00 - 10.20  Подкрепителна закуска

   10.20 - 12.00  Педагогически ситуации, дейности по избор, дейности организирани от детския учител, игри на открито,

                    разходки, закаляване и др.

   12.00 - 12.30  Обяд

   12.030 - 15.15  Следобеден сън

   15.15 - 15.30  ДФПВ Подвижни игри

   15.30 - 16.00  Подкрепителна закуска

   16.00 - ДФПВ, Подвижни игри, дейности по избор, игри на открито, наблюдения, изпращане на децата.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2023 г.  ДО 31.05.2024 г.

Втора разновъзрастова ПГ /3г.-4г./

ДГ " Снежанка "

 

   7.00 - 8.30  Прием на децата / Утринно раздвижване, дейности по интереси, индивидуална работа и др. /

   8.30 - 9.00  Закуска / разговори, поздрав, ритуали и др. /

  9.00 - 10.00  ДФПВ и ОФПВ Педагогически ситеации, дейности по избор и организирани от детския учител, подвижни итворчески игри.

  10.00 - 10.20   Подкрепителна закуска

   10.20 - 12.00 ОФПВ и ДФПВ Педагогически ситуации, творчески игри, игри на открито, разходки, закалителни процедури.

  12.00 - 12.30 Обяд

  12.30 - 15.00 Сън

  15.00 - 15.30 ДФПВ Подвижни игри

  15.30 - 16.00 Подкрепителна закуска

  16.00 - 18.30 ДФПВ Дейности по избор, дейности организирани от детския учител, творчески игри, игри на открито, ателиета, изпращане на децата.

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.05.2023 г. ДО 31.05.2024 г.

ТРЕТА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ПГ /5г.-6г./

ДГ " СНЕЖАНКА "

 

   7.00 - 8.30  Прием на децата / дейности по интереси, дейности организирани от учителя, индивидуална работа, утринно раздвижване/

   8.30 - 9.00  Закуска / разговори, поздрав, ритуали ,игри/

  9.00 - 10.00  ОФПВ, ДФПВ, Педагогически ситуации, творчески дейности, ателиета, експерименти, дидактични игри.

 10.00 - 10.20  Подкрепителна закуска

  10.20 - 12.30 ОФПВ, ДФПВ, Педагогически ситуации, дейности по интереси, разходки, наблюдения на открито, игри идр.

  12.30 - 13.00 Обяд

  13.00 - 15.00 Сън

  15.00 - 15.15 Подвижни игри

  15.15. - 15.45 Подкрепителна закуска

  15.45 - 18.30 ОФПВ, ДФПВ, Педагогически ситуации, дейности по избор, игри с правила, проектни дейности, игри на открито, изпращане на децата.