ДГ "Снежанка"
Детска градина в с. Крумово, общ. Родипи

Материална база

 

          Детска градина " Снежанка " е разположена в едноетажна сграда с обособени две крила: основна сграда и пристроено към нея административно крило. В основната сграда се помещават три разновъзрастови групи - първа, втора и трета ПГ с обособени занимални, спални и санитарни възли. Към основната сграда има още физкултурен салон, кухненски бокс и офис помещения към него. Легловата база общо е 84 легла. Сградата е с два входа за прием.

В административното крило се помещават кабинети на директор, мед. сестра и ЗАС, оборудвани по предназначение. И в двете крила на ДГ има интернет, настолни и приносими компютри, мултимедийна дъска.

Дворното пространство е обширно и позволява да има обособени три площадки за игра със съответните уреди за отделните възрастови групи.

През 2022 г. общшна "Родопи"  монтира нови катерушки и пързалки за децата.