ДГ "Снежанка"
Детска градина в с. Крумово, общ. Родипи

История

 

 

      ДГ " Снежанка " е открита през 1967 г. в приспособена сграда на бившето училище на селото. Сградата се намира в южната част на Крумово и е единствена за населеното място. Първоначално се е състояла само от една едноетажна сграда, в последствие са построени нов кухненски блок и административно крило. От 2016 г. към ДГ функционира и детска кухня.  Детското заведение е с капацитет 84 деца и 16 души персонал. Работи с три разновъзрастови групи - първа, втора и трета ПГ. Материалната база е изцяло модернизирана и осъвременена , с необходимия игрови и дидактичен материал.

Дограмата е сменена с алуминиева, дървения под с ламинат. През лятото на 2021 год. се направи ремонт на офис помещенията, кухненския блок и физкултурния салон. Остъклението при централния вход бе подновено с алуминиево.